Střípky z historie

Válka rakousko- pruská 1866

Jan Josef Radecký z Radče

Napoleon